INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 August Gorajski (Gorayski)     

August Gorajski (Gorayski)  

 
 
1832-12-27 - 1915-03-21  
Biogram został opublikowany w latach 1959-1960 w VIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 
Gorajski (Gorayski) August (1832–1915), właściciel ziemski, przemysłowiec i finansista galicyjski. Ur. 27 XII w Szebniach k. Krosna; ojciec jego, Ludwik, był właścicielem rodowego majątku Moderówka w Krośnieńskiem, matka Ludwika z Boguszów. W r. 1860 gospodarował w Siedliskach k. Przemyśla, majątku Lubomirskich. Następnie brał udział w powstaniu styczniowym, po czym powrócił do gospodarowania w Moderówce, a wkrótce zajął się także przemysłem naftowym. W karierze politycznej cieszył się poparciem K. Badeniego. W l. 1876–913 był z ramienia partii konserwatywnej posłem na sejm galicyjski. W r. 1892 został dożywotnim członkiem Izby Wyższej Rady Państwa, w r. 1912 otrzymał tytuł tajnego radcy, przez długie lata zasiadał w Radzie Powiatowej w Krośnie, był jej wiceprezesem, prezesem i marszałkiem powiatowym.
 
Osiadły w pobliżu centrum górnictwa ropy naftowej interesował się żywo rozwojem tej gałęzi przemysłu. Obok I. Łukasiewicza był jednym z współtwórców Tow. Naftowego dla opieki i rozwoju górnictwa w Gorlicach, pierwszej tego typu organizacji w Galicji. W organie Towarzystwa „Górnik” zamieszczał artykuły, a po śmierci Łukasiewicza objął funkcję prezesa i kuratora Towarzystwa. Przez wiele lat piastował stanowisko prezesa Krajowego Tow. Naftowego we Lwowie, później także prezesa Galicyjskiego Tow. Magazynowego dla Produktów Naftowych (na początku XX w. wobec nagłych wybuchów ropy w nowych szybach kwestia magazynowania ropy była jednym z najważniejszych zagadnień dla jej producentów), członka Rady Naftowej przy namiestnictwie oraz członka Krajowej Rady Górniczej. Wyrazem jego znaczenia w kołach finansowych było stanowisko prezesa Rady Nadzorczej Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii (którego G. był jednym z projektodawców i organizatorów w l. 1878–82, od założ. w r. 1882 G. brał udział w Radzie Nadzorczej, od r. 1891 był wiceprezesem, a od r. 1908 prezesem). W l. 1865–73 pełnił również obowiązki zastępcy dyrektora Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, członka Wydziału, potem prezesa Wydziału okręgowego w Krośnie, Galicyjskiego Tow. Kred. Ziemskiego we Lwowie. Ponadto G. był członkiem Tow. Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie, Tow. Gospodarczego we Lwowie, wiceprezesem jasielskiego oddziału krakowskiego Tow. Rolniczego, prezesem zarządu powiatowego w Krośnie, Tow. Kółek Rolniczych we Lwowie, zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej do Spraw Przemysłu, kuratorem Szkoły Tkackiej w Krośnie (próbował bez powodzenia w l. 1893–905 ożywić tekstylny przemysł chałupniczy przez utworzenie Tow. Tkackiego «Prządka» w Krośnie, potem przez utworzenie mechanicznej tkalni), prezesem Rady Nadzorczej Tow. dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa, zastępcą członka dyrekcji Kasy Oszczędności w Krakowie (lata osiemdziesiąte), zastępcą członka komitetu dla spraw chowu konia w Galicji (lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte). Otrzymał obywatelstwo honorowe Krosna i Dukli. Zmarł 21 III 1915 r. w Jaśle, pochowany w Szebniach. Brat jego Aleksander (1824–1888) po podróżach zagranicznych gospodarował od. roku 1846 w Siedliskach pod Tarnowem, w majątku rodzinnym matki. W r. 1848 był członkiem jasielskiej Rady Narodowej. Później osiadł we własnym majątku Szebnie pod Jasłem. W r. 1863 był członkiem krakowskiego Komitetu Rządu Narodowego.
 
 
 
Fot.: Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii… 1883–1908, Lw. 1909 s. 61; – Boniecki; – Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii… 1883–1908, Lw. 1909; Mrazek J., Monografia Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, Kr. 1886; Sarna Wł., Opis powiatu krośnieńskiego, Przemyśl 1898; – Chłędowski K., Pamiętniki, Kr. 1957; Festschrift zur 25 internazionaler Wander-Versammlung der Bohr-Ingenieure und Bohrtechniker in Budapest 1911, s. 40; Kalendarze Czecha; Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomerii; – Informacje proboszcza parafii w Szebniach. – O Aleksandrze zob. Dembiński S., Rok 1846, Kronika dworów szlacheckich, Jasło 1896 s. 318; – „Czas” 1888 nr 64, 65.
 
                                                                                                                                                                                                                                               Adam Galos
 
 
 
 

Powiązane wideo

   

Powiązane artykuły

 

Na drodze do społeczeństwa stanowego (gospodarka Polski średniowiecznej)

Wejście Polski w krąg cywilizacji europejskiej w X wieku uruchomiło proces przyjmowania zachodnich wzorców prawnych, społecznych i ekonomicznych. Proces ten uległ szczególnemu przyspieszeniu w XIII......

Blaski i cienie koniunktury zbożowej (gospodarka polska w czasach nowożytnych)

W XVI wieku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie - w wyniku unii lubelskiej z 1569 r. zjednoczone w Rzeczpospolitą Obojga Narodów - przeżywały okres bardzo dobrej koniunktury. Jej......

Czas zaborów — na drodze do emancypacji chłopów

Ziemie polskie na przełomie XVIII i XIX wieku W konsekwencji zaborów Rzeczpospolita została podzielona między Austrię, Prusy i Rosję. Przerwano wiele więzów łączących dotychczasowe części......

Czas zaborów - rewolucja przemysłowa

Druga połowa XIX wieku była okresem znacznym zmian na ziemiach polskich. Pozostające pod rosyjskim panowaniem Królestwo Polskie zostało poddane brutalnej rusyfikacji, wchodząc jednocześnie w okres......

Pierwsza wojna światowa i jej następstwa

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Od pierwszych dni konfliktu ziemie polskie stały się terenem działań wojennych. Latem 1914 roku Rosjanie podjęli ofensywę w Prusach Wschodnich, zakończoną......

Wielki kryzys i jego skutki

W październiku 1929 r. w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się wielki kryzys — dramatyczne załamanie gospodarki, które w ciągu następnych miesięcy objęło niemal cały świat. W Europie jego......

W walce o przetrwanie (gospodarka polska podczas II wojny światowej)

We wrześniu 1939 r. Polska padła ofiarą agresji ze strony Niemiec, a następnie Związku Radzieckiego. Okupanci ustalili przebieg granicy w porozumieniu z 28 września 1939 r. W następnych latach poszczególne......

W cieniu wzorów radzieckich (gospodarka Polski Ludowej - 1944-1956)

W końcowym okresie II wojny światowej Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Oznaczało to objęcie władzy w kraju przez kontrolowane przez ZSRR siły polityczne, zdominowane przez komunistów......

Próby reform realnego socjalizmu (gospodarka PRL - 1956-1989)

Czasy Władysława Gomułki (1956-1970) Destalinizacja, rozpoczęta po śmierci Stalina w 1953 roku, osiągnęła kulminację w roku 1956. W lutym w Moskwie odbył się XX Zjazd Partii, podczas którego......

Powrót rynku (gospodarka III Rzeczpospolitej)

Upadek komunizmu umożliwił odbudowę gospodarki rynkowej w Polsce. Proces ten, określany najczęściej mianem transformacji, obejmował lata 1989-2004. Za symboliczne jego zakończenie można uznać......
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
 

Postaci z tego okresu

 

Jerzy Jakub Michalski

1870-03-18 - 1956-11-24
skarbowiec
 

Wilhelm Radziwiłł

1797-03-19 - 1870-08-05
generał
 

Roman Rogiński

1840-02-29 - 1915-02-15
powstaniec
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.