Drzeworyt. według wzoru Wojciech gersona z drugiej połowy XIX wieku.