Obraz olejny namalowany po 1586 rokiem. Znajduje się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikipedia.