Rysunek z 1817 roku. Znane także jako: Sarkofag królowej Anny Jagiellonki w Kaplicy Zygmuntowskiej katedry wawelskiej.