Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej- Instytutu Audiowizaulnego.