Strona tytułowa książki poświęconej życiu i przygodom Maurycego Augusta Beniowskiego,  wydanej w 1853 roku w Tours przez Ad Mame.